Før mer information, visningar och førsljning kontakta Gerhard på telefon 0046-46-248013 eller på e-mail : gerhardkramer2@hotmail.com

Nästa visning:

For more info, exhibitions or interested to buy a painting contact Gerhard on telefon 0046-46-248013 or on e-mail : gerhardkramer2@hotmail.com

Next exhibition: