Gerhard Krämer är född 1938 i Wien. Efter studentexamen började han studera arkitektur. På somrarna liftade han runt i Europa och fick därigenom kulturella och konstnärliga intryck för livet.
Sedan 1963 bor Gerhard i Sverige. Han började sin karriär i en keramikverkstad, studerade silversmide och batik och började experimentera med grafik. Gerhard besökte grafikklassen hos den bekante svenske målaren Hans Verduijn. Dessutom studerade Gerhard konsthistoria och arkeologi vid Lunds universitet som avslutades med en fil. kand. examen. Gerhard var medlem i konstnärsföreningen Hipp i Malmö och deltog i utställningar i Sverige och Warszawa. Efter pensioneringen intensifierade Gerhard sin konstnärliga verksamhet som han kontinuerligt bedrivit bredvid sin yrkeskarriär.
Influerad av de tre stora österrikiska målarna Klimt, Schiele och Hundertwasser är Gerhards tavlor präglade av nonfigurativa linjemönster med en starkt kontrasterande färgskala. Motiven är ofta hämtade ur naturen, mestadels surrealistiska blomsterstilleben och förvridna rotsystem. Jugendstil och kubismen influerade hans målningar. Som grundstruktur i tavlorna använder han ofta guld och silver och bygger sedan upp bilden med en blandteknik av tusch och akryl.
Naturen står i förgrunden, ofta abstraherad i form av gömda växter och rotelement. Gerhards tavlor manar till eftertanke och fantiserande och väcker lusten att se bortom tingen. Därigenom blir varje tavla en resa in i en ny och överraskande värld.
Gerhards tavlor uppskattas inte bara i Sverige utan även i utlandet. Hans verk hänger hos samlare i Sverige, Tyskland och Österrike.